Bina Güçlendirme

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme işlemleri, son deprem yönetmeliğine göre inşa edilmeyen binaların depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Mevcut binaların zamana ya da meydana gelen deprem hareketlerine bağlı olarak zayıflaması, ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca nemden dolayı kolon ve kirişlerde bulunan demirlerde meydana gelen korozyon da binaların taşıyıcı sistemlerine zarar vermekte, bu durumdaki binalar çürük olarak nitelendirilmektedir. Güçlendirme, binalara yeniden hayat veren bir uygulamadır. Ancak binaların güçlendirilmesinden önce gerekli analizler yapılmalı, zemin ve malzeme özellikleri uzmanlar tarafından gözden geçirilmelidir. Bunlar yapılmadan güçlendirme işlemleri yapılmamalıdır. Aksi takdirde binanın güçlendirilmesi değil risklerin artırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan güçlendirme çalışmalarında kötü sonuçlar meydana gelebilmektedir.

Bina güçlendirme işlemi projesiz yapıldıysa, binaya projede belirtilmeyen bazı ilaveler yapılmışsa, binada projede olmayan eksiltmeler varsa, örneğin bazı kolonlar gereksiz denilerek yıkılmışsa, kirişlerde ve perdelerde delikler açılmışsa, bina inşa edilirken zemin etüdü yapılmamışsa, inşaat sırasında kullanılan yalıtım ve malzemeleri uygun değilse, örneğin kalitesiz beton kullanılmışsa, çimento kalitesiz kullanıldıysa, bina, uygun olmayan donatılarla inşa edildiyse, böyle yapılar her zaman risklidir. Binaların zamana bağlı olarak hasar görmesi de söz konusudur ve bu hasarların en belirgini korozyondur. Korozyon, neme bağlı olarak demirlerin özelliklerini kaybetmesidir ve bu durumda mevcut demirlerin binayı taşıması mümkün değildir. Binanın önceki depremlerden zarar görmesi durumunda da mutlaka müdahale edilmesi gereklidir. Aksi takdirde belli bir zaman sonra binanın kendi kendine yıkılma riski ortaya çıkmaktadır.

Bina güçlendirmesinin sayısız avantajı vardır. Ayrıca deprem yönetmeliğinin değişmesi nedeniyle de binalarda güçlendirme yapılmalı, yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmelidir. Güçlendirme işlemleri, binaların özelliklerine göre farklı olmaktadır. Bir bina için yapılan güçlendirme çalışması, başka bir bina için uygun olmayabilmektedir. Bu nedenle binalar detaylı bir şekilde incelenmeli ve sonrasında güçlendirme yöntemine karar verilmelidir. Güçlendirme işlemleri iki farklı şekilde yapılmalıdır. Bunlar, eleman güçlendirilmesi ve sistem iyileştirilmesidir. Ayrıca farklı çözümler de sunulmaktadır. Bilinçsiz güçlendirmenin yarar yerine zarar getirebileceği unutulmamalıdır. Firmamız, uzman kadrosuyla bina güçlendirme işlemlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca her tür binanın güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top