Bina Güçlendirme

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme işlemleri, son deprem yönetmeliğine göre inşa edilmeyen binaların depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Mevcut binaların zamana ya da meydana gelen deprem hareketlerine bağlı olarak zayıflaması, ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca nemden dolayı kolon ve kirişlerde bulunan demirlerde meydana gelen korozyon da binaların taşıyıcı sistemlerine zarar vermekte, bu durumdaki binalar çürük olarak nitelendirilmektedir. Güçlendirme, binalara yeniden hayat veren bir uygulamadır. Ancak binaların güçlendirilmesinden önce gerekli analizler yapılmalı, zemin ve malzeme özellikleri uzmanlar tarafından gözden geçirilmelidir. Bunlar yapılmadan güçlendirme işlemleri yapılmamalıdır. Aksi takdirde binanın güçlendirilmesi değil risklerin artırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan güçlendirme çalışmalarında kötü sonuçlar meydana gelebilmektedir.

Bina güçlendirme işlemi projesiz yapıldıysa, binaya projede belirtilmeyen bazı ilaveler yapılmışsa, binada projede olmayan eksiltmeler varsa, örneğin bazı kolonlar gereksiz denilerek yıkılmışsa, kirişlerde ve perdelerde delikler açılmışsa, bina inşa edilirken zemin etüdü yapılmamışsa, inşaat sırasında kullanılan yalıtım ve malzemeleri uygun değilse, örneğin kalitesiz beton kullanılmışsa, çimento kalitesiz kullanıldıysa, bina, uygun olmayan donatılarla inşa edildiyse, böyle yapılar her zaman risklidir. Binaların zamana bağlı olarak hasar görmesi de söz konusudur ve bu hasarların en belirgini korozyondur. Korozyon, neme bağlı olarak demirlerin özelliklerini kaybetmesidir ve bu durumda mevcut demirlerin binayı taşıması mümkün değildir. Binanın önceki depremlerden zarar görmesi durumunda da mutlaka müdahale edilmesi gereklidir. Aksi takdirde belli bir zaman sonra binanın kendi kendine yıkılma riski ortaya çıkmaktadır.

Bina güçlendirmesinin sayısız avantajı vardır. Ayrıca deprem yönetmeliğinin değişmesi nedeniyle de binalarda güçlendirme yapılmalı, yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmelidir. Güçlendirme işlemleri, binaların özelliklerine göre farklı olmaktadır. Bir bina için yapılan güçlendirme çalışması, başka bir bina için uygun olmayabilmektedir. Bu nedenle binalar detaylı bir şekilde incelenmeli ve sonrasında güçlendirme yöntemine karar verilmelidir. Güçlendirme işlemleri iki farklı şekilde yapılmalıdır. Bunlar, eleman güçlendirilmesi ve sistem iyileştirilmesidir. Ayrıca farklı çözümler de sunulmaktadır. Bilinçsiz güçlendirmenin yarar yerine zarar getirebileceği unutulmamalıdır. Firmamız, uzman kadrosuyla bina güçlendirme işlemlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca her tür binanın güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Tek Bileşenli Su Yalıtımı

Tek Bileşenli Su Yalıtımı

Tek bileşenli su yalıtımı, her tür su sızıntısına karşı uygulanabilen bir su izolasyon harcıdır. Binaların iç ve dış kısımlarında uygulanan bu su yalıtımı, temel ve bodrum duvarları, teraslar, banyolar, tuvaletler ve mutfaklar gibi ıslak zeminlerin yanı sıra istinat duvarlarında zeminde oluşabilecek neme, sızan sulara, su basıncına karşı uygulanmaktadır. Tek bileşenli su yalıtımının sulama kanalları ile beton boru ek yerlerindeki su kaçaklarını önleme özelliği vardır. Uygulama yapılırken yüzeyin kir, yağ ve boya gibi maddelerden tamamen temizlenmesi gereklidir. Yüzeyde bulunan çukur ve deliklerin uygulamadan en az 24 saat önce tamir edilmelidir. Uygulama yapılırken ortam ısısının 5 ila 35 derece olmasına özen gösterilmelidir. Donmuş, erime durumunda olan ya da 24 içinde don riski bulunan yüzeylerde uygulamanın yapılmaması gereklidir. Ayrıca doğrudan güneş ışığının ya da güçlü rüzgarın olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama

Tek bileşenli su yalıtımı uygulamasının tam olarak dayanıklı olabilmesi için 3 günlük bir sürenin geçmesi gereklidir. Uygulamanın su geçirimsiz bir duruma gelmesi için geçmesi gereken süre ise 7 gündür. Uygulama, her bir kata fırça ile yapılacaksa tek bileşenli su yalıtım malzemesine 8 litre, mala ile uygulama yapılacaksa 5 ya da 6 litre su yalıtım harcının eklenmesi gereklidir. Düşük devire sahip bir karıştırıcı ile malzeme karıştırılmalıdır. Uygulama öncesinde zeminin ıslatılması gereklidir. Karışımın 2 dakikalık dinlenme süresinden sonra uygulama yapılmadan hemen önce yeniden karıştırılması gereklidir. Fırça ya da mala ile işlem yapılacaksa tüm yüzeye 3 kat olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Her bir kat için uygulama, bir öncekine göre dik bir şekilde yapılmalıdır. Her katta en az 4 saatlik bir bekleme süresi olmalıdır.

İşlem yaparken hazırlanan harcın içine kireç, alçı ya da çimento gibi herhangi bir malzeme konulmamalıdır. Harcın kullanım süresi geçmişse su ya da kuru harç ile birlikte karıştırılarak yeniden kullanılmamalıdır. Uzun süreli güneşe maruz kalmış ya da donmuş olan yüzeylere uygulama yapmaktan kaçınmalıdır. Firmamız, tek bileşenli su yalıtımı yaparken titiz bir çalışma gerçekleştirmektedir. Uygulama yapan personel bu konuda donanımlı ve eğitimlidir. Bu nedenle işlem sırasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Likit Su İzolasyonu

Likit Su İzolasyonu

Likit su izolasyonu, su bazlı, akrilik reçine esaslı, tek kompenantlı malzemelerle yapılan yalıtım işlemidir. Sürme yöntemi ile uygulanan bu yalıtım malzemesi, iç ve dış mekanlarda uygulanmaktadır. Yatak ve düşey zeminlerde, eğimli ve düz çatılarda, teraslarda, balkonlarda, havuz ve su depolarında, oluk, saçak ve baca kenarlarında likit su izolasyonunun yapılması mümkündür. Yalıtım işlemi için özel olarak geliştirilen likit su izolasyon malzemesi kullanılmaktadır. Malzeme kullanıma hazır olarak satılmaktadır ve uygulaması son derece kolaydır. Ancak işlem profesyonelce yapılmalıdır. Yarı akışkan özelliğe sahip olan likit su izolasyon malzemesi ile zor yüzeyler kolayca kaplanabilmektedir. Firmamız, likit su izolasyon uygulamasını ekonomik maliyetlerde gerçekleştirmektedir. Çünkü bu malzemenin uygulanması sırasındaki işçilik maliyeti düşüktür.

Özelliği

Likit su izolasyonu için kullanılan yalıtım malzemesi elastiki bir yapıya sahiptir. 1 ile 1.5 mm kalınlıkta ve 23 derecelik bir ortamda 24 saat sonra yüzde 600 oranında uzama göstermektedir. Su yalıtım uygulamalarının yapıldığı ürün, her tür yapı malzemesine kolaylıkla yapışmaktadır. Bu malzemenin sıcak ve soğuk farklarında da elastiki özelliğini koruma avantajı vardır.  Zayıf kimyasallara karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan bu malzeme, yüzeylerin nefes almasını sağlamaktadır. Solvent içermeyen bu yalıtım malzemesi insan sağlığına zararlı değildir. Dekoratif görünümler ortaya çıkaran likit su izoyasyon malzemesi genel olarak beyaz bir renge sahiptir ancak farklı renk tüpleri ile renklendirilebilmektedir. Firmamız, istenilen renklerde likit su izolasyonunu gerçekleştirmektedir.

Uygulama

Likit su izolasyonu, rutubetsiz, temiz ve kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulamanın yapılacağı yüzeyin üzeri, ürünün yapışmasını önleyecek yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeylerin sabunlu ılık bir su ile temizlenmesi önerilmektedir. Uygulama yapılacak tüm yüzeylerin belli bir eğime sahip olması gereklidir. Bu eğim maksimum yüzde 5 civarındadır. Zeminde bulunan boşlukların mutlaka tamir harcı ile doldurulması şarttır. Yüzeyin durumuna göre likit su izolasyon malzemesinin suyla inceltilmesi ve bir kat astarın çekilmesi gereklidir. Bu işlemin ardından likit su izolasyon malzemesinin iki kat halinde inceltilmeden uygulanması esastır. Bu yalıtım malzemesinin ilk kuruma süresi 12 saattir. Bunun ardından uygulanan ikinci katın kuruma süresi 24 tam kuruma süresi ise 48 saattir. Firmamız, likit su izolasyon uygulamalarını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Müşteri memnuniyeti de esastır.

Bitümen Su Yalıtımı

Bitümen Su Yalıtımı

Bitümen su yalıtımı, bitüm esaslı izolasyon işlemidir. Bitümen, su yalıtımında kullanılan kimyasal bir üründür. Bu ürün, ham petrolden elde edilmekte ya da petrol rafinelerinde petrolün damıtılması ile elde edilen petrol türevidir ve katıdır. Bitümen, asfalt ve benzeri uygulamalarda sıklıkla görülmektedir. Sürüldüğü yüzeyin su alımını engelleyen bitümen, iyi bir su izolasyon malzemesidir. Bitümün FV dayanımı düşüktür. Bu nedenle açık alanlarda uzun süre dayanıklı olması mümkün değildir. Bitümen malzemeler, direnci zayıf olan kimyasallar arasında bulunmaktadır. Bitümen su izolasyonu, bitüm membranlar ve likit bitüm membranlar olarak iki garklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birisi bitüm PVC memranlardır. PVC bitüm membranlar, ilave yeri bulunan rulo halinde üretilmektedir. Kaplaması ise hazır halde yapılmaktadır. Sürme bitim membranlar, sıvı haldedir. Bu membranlar, hava ile kürlenmekte ve kurumaya hazır hale getirilmektedir. Sürme bitüm membranlar katlar halinde uygulanmaktadır. Bu sayede yalıtımda da ek yerleri olmamaktadır.

Uygulama

Bitümen su yalıtımı, teraslarda, perde duvarlarda, toprak altındaki alanlarda, ıslak zeminlerde ve çatılarda uygulanmaktadır. Bitümlü su izolasyon malzemesi, uygulaması basit yalıtım uygulamalarının yapılmasını sağlamaktadır. Bu malzemeler, tek bileşenlidir. Uygulama yapılırken zeminler kirden ve tozdan tamamen arındırılmalıdır. Sonrasında ilk kat uygulamasında bitüm, selilozik tiner kullanılarak inceltilmeli, rulo ya da fırça ile uygulanmalıdır. Sürme işlemi de metrekarede 1 kilo olacak şekilde katlar halinde yapılmalıdır. Tüm yapılarda su yalıtımı için vazgeçilmez malzeme olan Bitümen memranlar, su yalıtımı için vazgeçilmez malzemedir. Uzun ömürlü olan bu malzemeler, su yalıtımı için en uygun malzemelerin başında gelmektedir.

Bitümen su yalıtımı, binaların yapım aşamasının başında sudan korunması için yapılmaktadır. Ayrıca çatı izolasyonlarında da bitüm esaslı malzemelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bitüm esaslı malzemenin işlemesi kolaydır. Kolay bulunan bir malzeme olan bu yalıtım malzemesi tamamen doğaldır. Esnek bir yapıya sahip olan Bitümen su yalıtım malzemesi, zemindeki çatlakları tamamen doldurabilmektedir. Bu yalıtım işlemini yaparken işçilik önemli bir ayrıntıdır. Firmamız, konusunda deneyimli ve eğitimli teknisyenleri ile her tür yalıtım işlemini kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Firmamız, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile hizmet vermektedir.

Akrilik Su Yalıtımı

Akrilik Su Yalıtımı

Akrilik su yalıtımı, elastik bir yapıya sahiptir. Sıvı kıvamda uygulanan akrilik, UV ışınlarına dayanıklıdır. Reçine esaslı bir malzeme olan akrilik, tüm binaların iç ve dış kısımlarında, teraslarda, wc, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak yerlerde kullanılmaktadır. Su buharı geçirgenliğine sahip olan akrilik, süper elastik yapısı ile ısı farklarına dirençlidir. Yarı akışkan kıvamı bulunan akrilik su yalıtımının kolay ve hızlı bir uygulama avantajı bulunmaktadır. Yapısında solvent içermeyen akrilik, insan sağlığına zararlı değildir. Akriliğin boyanabilen bir yapısı vardır ve üzerinin seramikle kaplanması mümkündür. Su yalıtımı, genellikle su ve yağmur gibi etkilerden korunmak için yapılmaktadır. Binaları korozyona karşı koruyan su yalıtımı, yaşam konforunu da artırmaktadır. Su izolasyonu, farklı şekillerde yapılabilmekte, yapım amacı da binaların yüzeylerinin su ve nemden korunmasıdır.

Uygulama

Su yalıtımı yapmanın çok sayıda yöntemi vardır ve bunlardan birisi akrilik su yalıtımı olmaktadır. Akrilik, sürme yöntemiyle uygulanmaktadır. Firmamız, akrilik su yalıtım işlemlerini kaliteli malzeme ve kusursuz işçilikle gerçekleştirmektedir. Uygulamadan önce yüzey temizlenmekte, sonrasında gerekli işlem yapılmaktadır. AB standartlarında yalıtım malzemesi kullanan firmamız, akrilik su yalıtım işlemlerini garantili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Sürme yöntemle yapılan akrilik su yalıtım uygulaması, hava ile kürlenir kurumaktadır. Kuruma süresi de kısadır. Akrilik bazlı yalıtım malzemelerinin poliüretan yalıtım malzemelerine göre daha zayıf olduğu bilinmelidir. Ancak akrilik yalıtım malzemesi, diğer yalıtım malzemelerine göre daha ekonomiktir.

Özelliği

Akrilik su yalıtımı, farklı yerlerde yapılmaktadır. Örneğin teraslarda akrilik yalıtımın yapılması mümkündür. Teras zeminleri su yalıtımı için önemi alanların arasında gelmektedir. Binaların ilk su yalıtımı yapılması gereken bölgeleri teraslar olmaktadır. Temel su yalıtımı da önemlidir. Bu yalıtım yapıldığında yer altı sularının beton içerisine girmesi önlenmektedir. Perde duvarlarda da su yalıtımının önemi büyüktür. Perde duvarların su yalıtımının yapılması, özellikle bodrum katların rutubet ve korozyondan kurtulması sağlanmaktadır. Banyo ve ıslak zeminlerde de su yalıtımı yapılmalıdır. Bilindiği gibi banyolar, en fazla su ile temas eden yerlerdir. Bu nedenle banyo ve ıslak zeminlerin mutlaka yalıtımı yapılmalıdır. Firmamız, arzu edilen her yere akrilik su yalıtımını güvenli bir şekilde uygulamaktadır.

Temel Su Yalıtımı

Temel Su Yalıtımı

Temel su yalıtımı, bina temellerinde yapılması gereken önemli işlemlerin başında gelmektedir. Temelde su yalıtımı yapılmadığında kötü sonuçların doğması kaçınılmazdır. Beton ve diğer tüm yapı malzemeleri, yeraltı suyunu geçirmeyen özelliğe sahip değildir. Temeller her zaman ıslak zeminle temas halindedir. Nemlenen duvar, binalarda da rutubete ve neme neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için firmamız müşterilerin farklı çözümler sunmaktadır ve bu çözümlerin biri de temel yalıtımıdır. Bu sayede betonun nemlenmesinin önüne geçilmektedir. Temel su yalıtımına temel bohçalama adı verilmektedir ve bu işlem iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlar; içten ve dıştan izolasyondur ve bu işlemlerde bina temeli bir membran tabakasıyla içten ya da dıştın çepeçevre sarılmaktadır.

Temel su yalıtımı içten yapıldığında öncelikle izolasyon tabakası hazırlanmakta ve bu tabakanın içine temel oturtulmaktadır. Sonrasında sağlam bir katman zemininin hazırlanması gereklidir. Katmanın üzerine de 3 ya da 4 mm kalınlığa sahip membran yapıştırılmaktadır. Membran, polyester keçe taşıyıcılı olmalıdır. Yalıtım işlemlerinde membran altına kesinlikel astar uygulanmamalıdır. Dıştan yapılan izolasyonda ise işlem yapılacak perde beton yalıtım yapımına hazırlanmaktadır. Gerekli onarımların yapılmasının ardından sıvı kauçuk uygulanabilmektedir. Bu yalıtımının yararları son derece fazladır. Binalara işleyen, yapının taşıyıcı kısımlarında bulunan demirlerin paslanmasına yol açan nem, betonun çatlamasanı, demirlerin korozyona uğramasına neden olmaktadır. Temel su yalıtımının uygulanması, binanın güvenliğini sağlamakta, küf ve bakterinin oluşmasını engellemektedir.

Temel su yalıtımı, suyun temelden girmesini önlemektedir. Temel betonu, toprakla temas halindedir ve bunun kesinlikle engellenmesi gereklidir. Firmamız, bina temelinin çok daha sağlam olmasını sağlamak için uzman ekipleri ile yalıtım uygulaması yapmaktadır. Temel su yalıtımının yapılmasından önce gerekli hesaplamaların yapılması önemlidir. Bünyemizde bulunan uzman personel, bu hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapmaktadır. Uygulayıcı personel ise işin uzmanıdır ve kaliteli bir yalıtım gerçekleştirmektedir. Temel su yalıtımının binaları koruyucu özelliği vardır. Zemin altında bulunan temeli nemin zararlı etkilerinden koruyan temel yalıtımı ile bina, ilk anda tasarlanan taşıma kapasitesini kesinlikle yitirmemektedir. Deprem ülkesi olan Türkiye’de temel su yalıtımının öneminin inkar edilmesi mümkün değildir.

Epoksi Boya

Epoksi Boya

Epoksi Reçine ilk olarak 1939 senesinde Alman bilim adamı I.G.Farben Industrie tarafıdan keşfedilen kalsiyum karbonat katkı bileşimi ile yapıştırma gücü oluşturulup dişçilik ve tıp sektöründe kullanılmıştır.

Epoksi yıllar içerisinde sentetik yapısı güçlendirilerek cam elyafları katkıları ve çeşitli katalizörler sayesinde boya üretiminde ve yapıştırıcı olarak endüstriyel alanlarda kullanılmaya başlanmıştır. Epoksi mükemmel derecede su tutucu özelliği olan kimyasallara karşı direnç gösteren kaplama ve boyalarda kullanılmaktadır.

Epoksi boya olarak reçinelerin inceltilmesi ile elde edilen renk katalizörler inin girilmesi ile istenilen tüm renklerde üretilebilen kullanımı kolay düşük viskoziteli boyadır.

Epoksi Kullanım Alanları 

Epoksi boya kullanım alanları arasında öncelik olarak endüstriyel metallerin boyanması olduğunu görmekteyiz.

Kullandığımız bir çok ürünün dış boyalarında epoksi katkılarının olduğunu bilmekteyiz. Epoksi boya ayrıca zemin kaplamaların boyama yöntemi ile kaplanmasında sağlayan mükemmel bir üründür. Çünkü epoksi sert olması nedeniyle darbe ve çizilmeler de dayanıklı kimyasal dayanımı olması nedeniyle uzun yıllar zeminlerde kaplaması yapılabilmektedir.

Epoksi Boya Özellikleri

Epoksi boyalar hijyenik yapıda insan sağlığına hiç bir zararı yoktur. Uygulama Sonrası katılaşarak set bir yüzey oluşturur bu sayede zeminlerde tozumayı engellerken metallerde paslanmayı ve korozyonu önleyen yapıda olur. Epoksi uygulama sonrası sert bir ürün olur. Kimyasallara karşı mükemmel dayanım gösterir, ek yersiz kaplama oluştururken, çizilmez ve uzun yıllar koruma oluşturur.

 

Bitüm Su Yalıtımı

Bitüm Su Yalıtımı

Bitümen su izolasyonlarında kullanılan ilk kimyasal özelliğe sahip üründür. Bitüm ham petrolden elde edilen doğal çökmesiyle veya rafinerilerde damıtılması yolu ile elde edilen hidrokarbon bileşimli koyu renklerde üretilen petrol türevi katı maddedir.

Bitümen asvalt ve benzeri uygulamalarda uzun yıllardır sıklıkla görmekte olduğumuz hücresel yapısı kapalı olması nedeniyle yüzeyinden su almayı engellemekle birlikte bir çok şekilde üretimini de görmekteyiz.

Bitüm daha çok asvalt üretimlerinde kullanılmakla beraber bitüm pvc membranların üretiminde de kullanılmaktadır. Bitüm iyi bir su yalıtım membranıdır ancak Uv dayanımı düşük olması nedeniyle açık alanlarda uzun süre dayanmamaktadır. Bitüm maddeler kimyasal dayanımı da zayıf olan kimyasallar arasında yer almaktadır.

Bitüm membranlar ve likit bitüm membranlar iki çeşit olarak su yalıtımı uygulamaları yapılmaktadır. Bunların başında bitüm pvc membranlar gelmektedir.

PVC bitüm membranlar ek yerli olan rulo halinde özel olarak fabrikalarda üretim hatlarında üretilen hazır halde kaplaması yapılabilen su yalıtım örtüleridir.

Sürme bitim membranlar ise likit sıvı halde olan hava ile kürlenip kurumaya hazır hale getirilen ürünlerdir. Sürme bitüm membranlar katlar halinde sürülerek uygulaması yapıldığı için ek yersiz su yalıtımı sağlamaktadır.

Bitüm Membran Su Yalıtımları Nerelerde Kullanılır

Terasların su yalıtımında

Temel perde duvarların su yalıtımında

Toprak altı alanların su yalıtımında

Islak zeminlerin su yalıtımında

Çatıların su yalıtımında

Nasıl Uygulanır

Uygulaması en basit olan su yalıtımı ürünü bitüm likit membranlar tek bileşenli ürünler olup içerisinde elyaf benzeri bağlayıcılar ile modifiye edilmiştir. Bu ürünler teraslarda ve benzeri zeminlere uygulamadan önce zeminlerin toz ve kiri alınması gerekmektedir. Ardından ilk katta bitüm selilozik tiner ile inceltilerek rulo veya fırça ile uygulaması yapılır. Ardından metre karede 1 kg tüketilecek oranda katlar halinde sürme yapılarak sonlandırılır.

 

 

Akrilik Zemin Kaplama

Akrilik Zemin Kaplama

Akrilik Zemin Kaplama sistemleri yürüyüş yolları, spor sahaları, tenis kortları ve benzeri alanlarda zeminlerin korunması ve dekoratif görünümü amacıyla tercih edilen kaplama yöntemidir.

Bu sistemin kullanımı oldukça kolay ve maliyeti düşüktür. Akrilik boya uygulaması U.V dayanımı yüksektir, zeminde tozumaya engel olduğu gibi uzun yıllar korunmasını sağlayarak bu tür projelere mimari güzellik katmaktadır.

Akrilik Boya Nasıl Uygulanır

Akrilik boyalar, içerisinde toz katkılar ve akrilik polimerler bulunmaktadır, özel olarak formüle edilmiş olan bu ürünler zeminlerde dayanım ve UV karşı dirençli olması amacıyla geliştirilmiştir.

Akrilik boya, zemin uygulamaları asfalt yüzeylerde direk rulo, airless ve benzeri yardımcı aletlerle uygulanabilir.

Beton zeminlerde ise zemin tozdan ve kirden arındırılıp yüzey düzeltmeleri yapılarak ardından tutunmayı arttırmak amacıyla epoksi ve poliüretan türü geçiş astarları uygulanması gerekmektedir. Astar uygulamaları sonrası yüzeye aynı şekilde rulo, airless boya makineleri veya yardımcı ekipmanlarla uygulaması yapılarak işin tamamlanması sağlanabilir.

Nelerde Kullanılabilir

Akrilik boyalar istenilen renkte üretilebilen bir ürün olup zeminlerde mükemmel dayanımı sayesinde ve UV karşı direnci ile açık alanlarda zeminlerde kullanılmaktadır.

Genel olarak spor sahaları, basketbol spor salonları, tenis kortları, yürüyüş yolları, oyun alanları voleybol sahalarında kullanılmaktadır.

Benzer Ürünler

Akrilik Boya

MasterSeal M 866

MasterSeal® M 866

 MasterSeal M 866 Su Yalıtım Kaplaması
MasterSeal M 866 Su Yalıtım Kaplaması

BASF su izolasyon ürünleri arasında yer alan MasterSeal® M 866, çatlak köprüleme ve su geçirimsizlik özelliğiyle trafik kaplama ve çatı su yalıtım uygulamalarında kullanılan iki bileşenli, solventsiz poliüretan kaplama sistemi.

Bu ürün hızlı izolasyon kaplaması yapmak için son derece mükemmel özelliklere sahiptir. Yapılarda teras ve su geçirilmesini istenmeyen neredeyse tüm alanlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Kullanım Alanları

 • Çatı, teras ve teras bahçelerde,
 • Teras, balkon seramik kaplama uygulamaları altında,
 • Otoparkların yalıtımında ve kaplanmasında,
 • Depo zeminlerinde kullanılır.

Avantalarını Kısaca Görelim

 • Sağlamdır.
 • Elastiktir.
 • Yüksek mekanik dayanıma sahiptir.
 • İçerdiği ince dolgular malzeme yaş kalınlığı içerisinde çökme yapmaz.
 • Dinamik çatlakları köprüleme yeteneği vardır.
 • Hızlı ve kolay uygulama imkanı sağlar.
 • Monolitiktir, derz, bindirme detayları yoktur.

Yüzey Hazırlığı Nasıl Olmalı?

Yüzey Hazırlığı MasterSeal® M 866 uygulamasında, zemin hazırlığı ve doğru astar kullanımı çok önemlidir. Ürünün uygulanacağı beton zeminler, tip C25 ya da minimum 350 doz kalitede ve en az 3 haftalık olmalıdır. Yüzey hazırlığından sonra, zemin betonunun mukavemeti minimum 1,5 N/mm² olmalıdır. Zemin betonunun nem oranı %4’ü geçmemelidir (CM aleti ile ölçülmüş). Gerekirse bir nem geçirimsiz tabaka uygulanmalıdır. Zemin sıcaklığı minimum +8ºC’de sabit kalmalı ve şebnem noktasının en az +3ºC üzerinde olmasına dikkat edilmelidir. Tüm yüzeyler, sağlam, taşıyıcı, tozsuz, kuru ve temiz olmalıdır. Yüzey, aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve parafin kalıntılarından arındırılmalıdır. Yağ emmiş yüzeylerde oluşan köpük tabakası blastrack veya rotatiger yardımı ile alınmalı, oluşan toz tabakası endüstriyel süpürgeler ile süpürülmelidir. Yağlı yüzeyler tedarikçinin talimatları doğrultusunda kimyasal temizlik deterjanı ile temizlenmelidir. En son olarak, beton yüzey su jeti yardımı ile temizlenmeli ve fazla su ıslak/kuru vakumlu süpürge ile alınmalıdır.