Bina Güçlendirme

Bina Güçlendirme

Bina güçlendirme işlemleri, son deprem yönetmeliğine göre inşa edilmeyen binaların depreme dayanıklı hale getirilmesidir. Mevcut binaların zamana ya da meydana gelen deprem hareketlerine bağlı olarak zayıflaması, ölümcül sonuçlara neden olabilmektedir. Ayrıca nemden dolayı kolon ve kirişlerde bulunan demirlerde meydana gelen korozyon da binaların taşıyıcı sistemlerine zarar vermekte, bu durumdaki binalar çürük olarak nitelendirilmektedir. Güçlendirme, binalara yeniden hayat veren bir uygulamadır. Ancak binaların güçlendirilmesinden önce gerekli analizler yapılmalı, zemin ve malzeme özellikleri uzmanlar tarafından gözden geçirilmelidir. Bunlar yapılmadan güçlendirme işlemleri yapılmamalıdır. Aksi takdirde binanın güçlendirilmesi değil risklerin artırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bilinçsiz bir şekilde yapılan güçlendirme çalışmalarında kötü sonuçlar meydana gelebilmektedir.

Bina güçlendirme işlemi projesiz yapıldıysa, binaya projede belirtilmeyen bazı ilaveler yapılmışsa, binada projede olmayan eksiltmeler varsa, örneğin bazı kolonlar gereksiz denilerek yıkılmışsa, kirişlerde ve perdelerde delikler açılmışsa, bina inşa edilirken zemin etüdü yapılmamışsa, inşaat sırasında kullanılan yalıtım ve malzemeleri uygun değilse, örneğin kalitesiz beton kullanılmışsa, çimento kalitesiz kullanıldıysa, bina, uygun olmayan donatılarla inşa edildiyse, böyle yapılar her zaman risklidir. Binaların zamana bağlı olarak hasar görmesi de söz konusudur ve bu hasarların en belirgini korozyondur. Korozyon, neme bağlı olarak demirlerin özelliklerini kaybetmesidir ve bu durumda mevcut demirlerin binayı taşıması mümkün değildir. Binanın önceki depremlerden zarar görmesi durumunda da mutlaka müdahale edilmesi gereklidir. Aksi takdirde belli bir zaman sonra binanın kendi kendine yıkılma riski ortaya çıkmaktadır.

Bina güçlendirmesinin sayısız avantajı vardır. Ayrıca deprem yönetmeliğinin değişmesi nedeniyle de binalarda güçlendirme yapılmalı, yeni yönetmeliklere uygun hale getirilmelidir. Güçlendirme işlemleri, binaların özelliklerine göre farklı olmaktadır. Bir bina için yapılan güçlendirme çalışması, başka bir bina için uygun olmayabilmektedir. Bu nedenle binalar detaylı bir şekilde incelenmeli ve sonrasında güçlendirme yöntemine karar verilmelidir. Güçlendirme işlemleri iki farklı şekilde yapılmalıdır. Bunlar, eleman güçlendirilmesi ve sistem iyileştirilmesidir. Ayrıca farklı çözümler de sunulmaktadır. Bilinçsiz güçlendirmenin yarar yerine zarar getirebileceği unutulmamalıdır. Firmamız, uzman kadrosuyla bina güçlendirme işlemlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Ayrıca her tür binanın güçlendirme çalışmaları yapılmaktadır.

Tek Bileşenli Su Yalıtımı

Tek Bileşenli Su Yalıtımı

Tek bileşenli su yalıtımı, her tür su sızıntısına karşı uygulanabilen bir su izolasyon harcıdır. Binaların iç ve dış kısımlarında uygulanan bu su yalıtımı, temel ve bodrum duvarları, teraslar, banyolar, tuvaletler ve mutfaklar gibi ıslak zeminlerin yanı sıra istinat duvarlarında zeminde oluşabilecek neme, sızan sulara, su basıncına karşı uygulanmaktadır. Tek bileşenli su yalıtımının sulama kanalları ile beton boru ek yerlerindeki su kaçaklarını önleme özelliği vardır. Uygulama yapılırken yüzeyin kir, yağ ve boya gibi maddelerden tamamen temizlenmesi gereklidir. Yüzeyde bulunan çukur ve deliklerin uygulamadan en az 24 saat önce tamir edilmelidir. Uygulama yapılırken ortam ısısının 5 ila 35 derece olmasına özen gösterilmelidir. Donmuş, erime durumunda olan ya da 24 içinde don riski bulunan yüzeylerde uygulamanın yapılmaması gereklidir. Ayrıca doğrudan güneş ışığının ya da güçlü rüzgarın olduğu durumlarda uygulama yapılmamalıdır.

Uygulama

Tek bileşenli su yalıtımı uygulamasının tam olarak dayanıklı olabilmesi için 3 günlük bir sürenin geçmesi gereklidir. Uygulamanın su geçirimsiz bir duruma gelmesi için geçmesi gereken süre ise 7 gündür. Uygulama, her bir kata fırça ile yapılacaksa tek bileşenli su yalıtım malzemesine 8 litre, mala ile uygulama yapılacaksa 5 ya da 6 litre su yalıtım harcının eklenmesi gereklidir. Düşük devire sahip bir karıştırıcı ile malzeme karıştırılmalıdır. Uygulama öncesinde zeminin ıslatılması gereklidir. Karışımın 2 dakikalık dinlenme süresinden sonra uygulama yapılmadan hemen önce yeniden karıştırılması gereklidir. Fırça ya da mala ile işlem yapılacaksa tüm yüzeye 3 kat olarak uygulanması tavsiye edilmektedir. Her bir kat için uygulama, bir öncekine göre dik bir şekilde yapılmalıdır. Her katta en az 4 saatlik bir bekleme süresi olmalıdır.

İşlem yaparken hazırlanan harcın içine kireç, alçı ya da çimento gibi herhangi bir malzeme konulmamalıdır. Harcın kullanım süresi geçmişse su ya da kuru harç ile birlikte karıştırılarak yeniden kullanılmamalıdır. Uzun süreli güneşe maruz kalmış ya da donmuş olan yüzeylere uygulama yapmaktan kaçınmalıdır. Firmamız, tek bileşenli su yalıtımı yaparken titiz bir çalışma gerçekleştirmektedir. Uygulama yapan personel bu konuda donanımlı ve eğitimlidir. Bu nedenle işlem sırasında herhangi bir sorun yaşanmamaktadır.

Likit Su İzolasyonu

Likit Su İzolasyonu

Likit su izolasyonu, su bazlı, akrilik reçine esaslı, tek kompenantlı malzemelerle yapılan yalıtım işlemidir. Sürme yöntemi ile uygulanan bu yalıtım malzemesi, iç ve dış mekanlarda uygulanmaktadır. Yatak ve düşey zeminlerde, eğimli ve düz çatılarda, teraslarda, balkonlarda, havuz ve su depolarında, oluk, saçak ve baca kenarlarında likit su izolasyonunun yapılması mümkündür. Yalıtım işlemi için özel olarak geliştirilen likit su izolasyon malzemesi kullanılmaktadır. Malzeme kullanıma hazır olarak satılmaktadır ve uygulaması son derece kolaydır. Ancak işlem profesyonelce yapılmalıdır. Yarı akışkan özelliğe sahip olan likit su izolasyon malzemesi ile zor yüzeyler kolayca kaplanabilmektedir. Firmamız, likit su izolasyon uygulamasını ekonomik maliyetlerde gerçekleştirmektedir. Çünkü bu malzemenin uygulanması sırasındaki işçilik maliyeti düşüktür.

Özelliği

Likit su izolasyonu için kullanılan yalıtım malzemesi elastiki bir yapıya sahiptir. 1 ile 1.5 mm kalınlıkta ve 23 derecelik bir ortamda 24 saat sonra yüzde 600 oranında uzama göstermektedir. Su yalıtım uygulamalarının yapıldığı ürün, her tür yapı malzemesine kolaylıkla yapışmaktadır. Bu malzemenin sıcak ve soğuk farklarında da elastiki özelliğini koruma avantajı vardır.  Zayıf kimyasallara karşı dayanıklı bir yapıya sahip olan bu malzeme, yüzeylerin nefes almasını sağlamaktadır. Solvent içermeyen bu yalıtım malzemesi insan sağlığına zararlı değildir. Dekoratif görünümler ortaya çıkaran likit su izoyasyon malzemesi genel olarak beyaz bir renge sahiptir ancak farklı renk tüpleri ile renklendirilebilmektedir. Firmamız, istenilen renklerde likit su izolasyonunu gerçekleştirmektedir.

Uygulama

Likit su izolasyonu, rutubetsiz, temiz ve kuru yüzeylere uygulanmalıdır. Uygulamanın yapılacağı yüzeyin üzeri, ürünün yapışmasını önleyecek yağ, kir ve tozdan arındırılmalıdır. Uygulama öncesinde yüzeylerin sabunlu ılık bir su ile temizlenmesi önerilmektedir. Uygulama yapılacak tüm yüzeylerin belli bir eğime sahip olması gereklidir. Bu eğim maksimum yüzde 5 civarındadır. Zeminde bulunan boşlukların mutlaka tamir harcı ile doldurulması şarttır. Yüzeyin durumuna göre likit su izolasyon malzemesinin suyla inceltilmesi ve bir kat astarın çekilmesi gereklidir. Bu işlemin ardından likit su izolasyon malzemesinin iki kat halinde inceltilmeden uygulanması esastır. Bu yalıtım malzemesinin ilk kuruma süresi 12 saattir. Bunun ardından uygulanan ikinci katın kuruma süresi 24 tam kuruma süresi ise 48 saattir. Firmamız, likit su izolasyon uygulamalarını kusursuz bir şekilde gerçekleştirmektedir. Müşteri memnuniyeti de esastır.

Bitümen Su Yalıtımı

Bitümen Su Yalıtımı

Bitümen su yalıtımı, bitüm esaslı izolasyon işlemidir. Bitümen, su yalıtımında kullanılan kimyasal bir üründür. Bu ürün, ham petrolden elde edilmekte ya da petrol rafinelerinde petrolün damıtılması ile elde edilen petrol türevidir ve katıdır. Bitümen, asfalt ve benzeri uygulamalarda sıklıkla görülmektedir. Sürüldüğü yüzeyin su alımını engelleyen bitümen, iyi bir su izolasyon malzemesidir. Bitümün FV dayanımı düşüktür. Bu nedenle açık alanlarda uzun süre dayanıklı olması mümkün değildir. Bitümen malzemeler, direnci zayıf olan kimyasallar arasında bulunmaktadır. Bitümen su izolasyonu, bitüm membranlar ve likit bitüm membranlar olarak iki garklı şekilde yapılmaktadır. Bunlardan birisi bitüm PVC memranlardır. PVC bitüm membranlar, ilave yeri bulunan rulo halinde üretilmektedir. Kaplaması ise hazır halde yapılmaktadır. Sürme bitim membranlar, sıvı haldedir. Bu membranlar, hava ile kürlenmekte ve kurumaya hazır hale getirilmektedir. Sürme bitüm membranlar katlar halinde uygulanmaktadır. Bu sayede yalıtımda da ek yerleri olmamaktadır.

Uygulama

Bitümen su yalıtımı, teraslarda, perde duvarlarda, toprak altındaki alanlarda, ıslak zeminlerde ve çatılarda uygulanmaktadır. Bitümlü su izolasyon malzemesi, uygulaması basit yalıtım uygulamalarının yapılmasını sağlamaktadır. Bu malzemeler, tek bileşenlidir. Uygulama yapılırken zeminler kirden ve tozdan tamamen arındırılmalıdır. Sonrasında ilk kat uygulamasında bitüm, selilozik tiner kullanılarak inceltilmeli, rulo ya da fırça ile uygulanmalıdır. Sürme işlemi de metrekarede 1 kilo olacak şekilde katlar halinde yapılmalıdır. Tüm yapılarda su yalıtımı için vazgeçilmez malzeme olan Bitümen memranlar, su yalıtımı için vazgeçilmez malzemedir. Uzun ömürlü olan bu malzemeler, su yalıtımı için en uygun malzemelerin başında gelmektedir.

Bitümen su yalıtımı, binaların yapım aşamasının başında sudan korunması için yapılmaktadır. Ayrıca çatı izolasyonlarında da bitüm esaslı malzemelerin kullanılması tavsiye edilmektedir. Bitüm esaslı malzemenin işlemesi kolaydır. Kolay bulunan bir malzeme olan bu yalıtım malzemesi tamamen doğaldır. Esnek bir yapıya sahip olan Bitümen su yalıtım malzemesi, zemindeki çatlakları tamamen doldurabilmektedir. Bu yalıtım işlemini yaparken işçilik önemli bir ayrıntıdır. Firmamız, konusunda deneyimli ve eğitimli teknisyenleri ile her tür yalıtım işlemini kusursuz bir şekilde yerine getirmektedir. Firmamız, koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile hizmet vermektedir.

Akrilik Su Yalıtımı

Akrilik Su Yalıtımı

Akrilik su yalıtımı, elastik bir yapıya sahiptir. Sıvı kıvamda uygulanan akrilik, UV ışınlarına dayanıklıdır. Reçine esaslı bir malzeme olan akrilik, tüm binaların iç ve dış kısımlarında, teraslarda, wc, banyo, mutfak ve balkon gibi ıslak yerlerde kullanılmaktadır. Su buharı geçirgenliğine sahip olan akrilik, süper elastik yapısı ile ısı farklarına dirençlidir. Yarı akışkan kıvamı bulunan akrilik su yalıtımının kolay ve hızlı bir uygulama avantajı bulunmaktadır. Yapısında solvent içermeyen akrilik, insan sağlığına zararlı değildir. Akriliğin boyanabilen bir yapısı vardır ve üzerinin seramikle kaplanması mümkündür. Su yalıtımı, genellikle su ve yağmur gibi etkilerden korunmak için yapılmaktadır. Binaları korozyona karşı koruyan su yalıtımı, yaşam konforunu da artırmaktadır. Su izolasyonu, farklı şekillerde yapılabilmekte, yapım amacı da binaların yüzeylerinin su ve nemden korunmasıdır.

Uygulama

Su yalıtımı yapmanın çok sayıda yöntemi vardır ve bunlardan birisi akrilik su yalıtımı olmaktadır. Akrilik, sürme yöntemiyle uygulanmaktadır. Firmamız, akrilik su yalıtım işlemlerini kaliteli malzeme ve kusursuz işçilikle gerçekleştirmektedir. Uygulamadan önce yüzey temizlenmekte, sonrasında gerekli işlem yapılmaktadır. AB standartlarında yalıtım malzemesi kullanan firmamız, akrilik su yalıtım işlemlerini garantili ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmektedir. Sürme yöntemle yapılan akrilik su yalıtım uygulaması, hava ile kürlenir kurumaktadır. Kuruma süresi de kısadır. Akrilik bazlı yalıtım malzemelerinin poliüretan yalıtım malzemelerine göre daha zayıf olduğu bilinmelidir. Ancak akrilik yalıtım malzemesi, diğer yalıtım malzemelerine göre daha ekonomiktir.

Özelliği

Akrilik su yalıtımı, farklı yerlerde yapılmaktadır. Örneğin teraslarda akrilik yalıtımın yapılması mümkündür. Teras zeminleri su yalıtımı için önemi alanların arasında gelmektedir. Binaların ilk su yalıtımı yapılması gereken bölgeleri teraslar olmaktadır. Temel su yalıtımı da önemlidir. Bu yalıtım yapıldığında yer altı sularının beton içerisine girmesi önlenmektedir. Perde duvarlarda da su yalıtımının önemi büyüktür. Perde duvarların su yalıtımının yapılması, özellikle bodrum katların rutubet ve korozyondan kurtulması sağlanmaktadır. Banyo ve ıslak zeminlerde de su yalıtımı yapılmalıdır. Bilindiği gibi banyolar, en fazla su ile temas eden yerlerdir. Bu nedenle banyo ve ıslak zeminlerin mutlaka yalıtımı yapılmalıdır. Firmamız, arzu edilen her yere akrilik su yalıtımını güvenli bir şekilde uygulamaktadır.

Temel Su Yalıtımı

Temel Su Yalıtımı

Temel su yalıtımı, bina temellerinde yapılması gereken önemli işlemlerin başında gelmektedir. Temelde su yalıtımı yapılmadığında kötü sonuçların doğması kaçınılmazdır. Beton ve diğer tüm yapı malzemeleri, yeraltı suyunu geçirmeyen özelliğe sahip değildir. Temeller her zaman ıslak zeminle temas halindedir. Nemlenen duvar, binalarda da rutubete ve neme neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilmesi için firmamız müşterilerin farklı çözümler sunmaktadır ve bu çözümlerin biri de temel yalıtımıdır. Bu sayede betonun nemlenmesinin önüne geçilmektedir. Temel su yalıtımına temel bohçalama adı verilmektedir ve bu işlem iki farklı şekilde uygulanmaktadır. Bunlar; içten ve dıştan izolasyondur ve bu işlemlerde bina temeli bir membran tabakasıyla içten ya da dıştın çepeçevre sarılmaktadır.

Temel su yalıtımı içten yapıldığında öncelikle izolasyon tabakası hazırlanmakta ve bu tabakanın içine temel oturtulmaktadır. Sonrasında sağlam bir katman zemininin hazırlanması gereklidir. Katmanın üzerine de 3 ya da 4 mm kalınlığa sahip membran yapıştırılmaktadır. Membran, polyester keçe taşıyıcılı olmalıdır. Yalıtım işlemlerinde membran altına kesinlikel astar uygulanmamalıdır. Dıştan yapılan izolasyonda ise işlem yapılacak perde beton yalıtım yapımına hazırlanmaktadır. Gerekli onarımların yapılmasının ardından sıvı kauçuk uygulanabilmektedir. Bu yalıtımının yararları son derece fazladır. Binalara işleyen, yapının taşıyıcı kısımlarında bulunan demirlerin paslanmasına yol açan nem, betonun çatlamasanı, demirlerin korozyona uğramasına neden olmaktadır. Temel su yalıtımının uygulanması, binanın güvenliğini sağlamakta, küf ve bakterinin oluşmasını engellemektedir.

Temel su yalıtımı, suyun temelden girmesini önlemektedir. Temel betonu, toprakla temas halindedir ve bunun kesinlikle engellenmesi gereklidir. Firmamız, bina temelinin çok daha sağlam olmasını sağlamak için uzman ekipleri ile yalıtım uygulaması yapmaktadır. Temel su yalıtımının yapılmasından önce gerekli hesaplamaların yapılması önemlidir. Bünyemizde bulunan uzman personel, bu hesaplamaları kusursuz bir şekilde yapmaktadır. Uygulayıcı personel ise işin uzmanıdır ve kaliteli bir yalıtım gerçekleştirmektedir. Temel su yalıtımının binaları koruyucu özelliği vardır. Zemin altında bulunan temeli nemin zararlı etkilerinden koruyan temel yalıtımı ile bina, ilk anda tasarlanan taşıma kapasitesini kesinlikle yitirmemektedir. Deprem ülkesi olan Türkiye’de temel su yalıtımının öneminin inkar edilmesi mümkün değildir.

Maksimum İzolasyon

Maksimum İzolasyon

Maksimum İzolasyon firması 2000 yılında İstanbul ve çevre illerde Su Yalıtımı ve Isı Yalıtımı konularında sizlere hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Kuruluş ilkelerimizin başında doğru teşhis, doğru ürün seçimi ve doğru uygulama gelmektedir. Firmamız bünyesinde çalışan ekibimiz Su Yalıtımı ve Isı Yalıtımı konularında özel eğitimler alarak sertifika almış uzman kişilerden oluşmaktadır.

Maksimum İzolasyon Firması olarak amacımız sizleri suyun, nemin ve küfün yaratmış olduğu olumsuz etkilerden korumak, yaşantınız boyunca sağlıklı, konforlu bir hayat sürmenizdir.

Firmamız Su Yalıtımı ve Isı Yalıtım uygulamalarını kendisine ait, yalıtım ve izolasyon uygulamalarında son teknoloji makineleri kullanmaktadır. Makine parkurumuz da bulunan Sprey Su Yalıtımı ve Isı Yalıtımı uygulamasında kullanılan dünya da kabul görmüş makineler ile uygulama yapılacak alanlarda rahatlıkla detay çalışması yapılabilmekte ve kısa süre içerisinde iş teslimi yapılmaktadır.

Firmamızın kullandığı ürünler uluslararası standartlara sahip, yapılan bir çok farklı testler sonucunda olumlu sonuçlar almış, markalaşmış, izolasyon ve yalıtım sektöründe dünya devi olmuş ürünleri kullanmaktadır, Bu ürünlerin bize sunduğu avantajlar ve sizlerin bizlere duymuş olduğu güven sayesinde Maksimum İzolasyon her geçen gün daha da büyümekte ve gücüne güç katmaktadır.

Unutmamak gerekir ki İzolasyon ve Yalıtım ciddi bir iştir, işinde uzman olmayan kişiler tarafında yapıldığında geri dönüşü olmayan, sizleri maddi ve manevi yönden üzebilecek, sağlığınızı tehlikeye sokacak sonuçlar doğurur.

Maksimum İzolasyonun yapmış olduğu uygulamalar;

Su YalıtımıIsı YalıtımıSprey Poyurea KaplamaSprey Poliüretan KöpükEpoxy Zemin Kaplama,Poliüretan Zemin KaplamaPerde ve Temel Su YalıtımıPerde ve Temel Isı YalıtımıIslak Hacim Su YalıtımıTeras Su YalıtımıPerde Poliüretan Köpük UygulamasıÇatı Sprey Poliüretan Köpük UygulamasıGizli Dere Su İzolasyonuFabrika Zemin Kaplama UygulamasıOtopark Zemin Kaplama UygulamasıEnjeksiyon Sistemli Su YalıtımıÇimento Esaslı Su İzolasyonKauçuk Bitüm Esaslı Su YalıtımıElastomerik Esaslı Su YalıtımıPVC membran UygulamalarıYüzme Havuz Su İzolasyonuSu Deposu YalıtımıMutfak Banyo Su YalıtımıHavuz Polyurea Kaplama

Sprey Kaplama

Sprey Kaplama, Yalıtım ve zemin kaplama uygulamaları hizmetine eğitimli çalışanları ve birikimli yöneticileri ile Polyurea su yalıtımı, Sprey Poliüretan Köpük hizmetleri ile sprey kaplama sistemleri üzerine faaliyete başlamıştır.

Sprey olarak gelişen yalıtım ve kaplama sektörünün ihtiyacına cevap vermek amacıyla oluşan, Sprey Kaplama markası önümüzdeki zaman içerisinde önemli projelere imza atacağını söyleyebiliriz.

Sprey Kaplama polyurea ve poliüretan uygulamalarına kaliteli çözümler üretmeyi hedeflediğini görmekteyiz.

Ürünlerinde CE Sertifikalı ürünleri tercih etmesi ayrıca kaliteden ödün vermeyecek olan çizgisi müşterilerin taleplerini büyük oranda karşılayacağa benziyor.

Sprey Kaplama 

Su Yalıtımı

Su Yalıtımı

Su Yalıtımı sıkça sorduğumuz ve tam olarak hakkında pek bilgi sahibi olunmadığı yaşam alanlarının en büyük sorunlarının başında gelmektedir.

Su, binaların ve barınakların ömürlerini etkileyen ve korozyona uğramasına sebebiyet veren en önemli maddedir. Su hayatımızı var eden, yeryüzünün beşte dördünü kaplayan yaşamın var olmasını ve yok olmasına neden olan en güzel varlıkta diyebiliriz.

Su yalıtımı olmayan binalara sızan sular; yapıların gövde ve taşıyıcı kısımlarındaki donatıları korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin düşmesine neden olurken binaların taşıyıcı özelliğinin kaybolmasına neden olmaktadır.

Su yalıtımı olmayan binalarda insan sağlığına zararlı küf, mantar, çiçeklenme, kararma ve diğer organik maddelerin oluşmasına yol açarak; binayı ve insan sağlığını tehdit etmektedir.

Doğal hayatın var olmasını sağlayan atmosferimizden kaynaklı olarak dönüşümlü olarak oluşan yağmur, kar, çiğ, yer altı suları, bina içi kullanma suları (mutfak, banyo, tuvalet gibi ıslak hacimlerdeki su kaçakları), binanın inşa edildiği aşamada zemin ve temellerde yer altı sularının da ciddi olarak binalara zarar verdiği bilinmektedir.

Binalarda Su Yalıtımı Kullanılması Gereken Alanlar

Binalarda su yalıtımı yapılması gereken en önemli alanların başında teras su yalıtımı, temel perde yalıtımı, duvar yalıtımı, çatı yalıtımı, ıslak hacimlerin yalıtımı ve benzeri su ile temas eden alanların önemli olduğunu söyleyebiliriz.

Su Yalıtımı Faydaları

Binaların ömrünü korur, İnsan yaşamının konforunu arttırır, Ekonomimize katkı sunar. Su yalıtımının önemini elbette anlatmakla bitmeyecek bir makale yazabiliriz, ancak hayatımızın önemi şehirleşen alanlarda sosyal anlamda önemli olurken yaşadığımız alanların korunması da bir o kadar önemlidir, çünkü yaşamımızın sürdürülebilirliği açısından ve gelecek kuşaklara temiz bir gelecek bırakmamız bakımından daha da önemlidir.

Su yalıtımı binalarımızın ömrünü arttırdığı gibi yaşadığımız yapılarında sigortası konumunda olduğunu görebiliriz. Yapıların sadece hava ve su ile korozyona uğradığını bildiğimize göre su yalıtımı bu sorunu ortadan kaldırmaktadır.

 

Puryap

Kısa adıyla “PURYAP” Yapı kimyasalları, Püskürme makineleri üretim ve servis bakımın hizmetleri ile sektöre yeni adım atmış bir şirket olması ve genç kadroları ile yenilikçi yüzü sayesinde önü açık bir şirket olduğunu söyleyebiliriz.

Bizlerde şirketimizin ürün çözümleri ve makine hizmetlerini Puryap Yapı Kimyasalları ve Makine Sanayi LTD,ŞTİ şirketinden almaktan memnuniyet duymaktayız.

Puryap, daha çok sprey poliüretan köpük ve polyurea hammaddelerinde çözüm sunarken ayrıca Polyurea makineleri ve airless makineleri satışları yapmanın yanında yedek parça sağlayıcılığı yapmaktadır.